Astma-vertaisryhmässä 12.3.18 Well02-hengitysharjoituslaitteen esittely